Import gegevens Loon Online 2020 naar Loon Online 2021

Aanpassen premies Werkhervattingskas voor (middel)grote werkgevers

1) Kies vanuit Loon Vandaag voor de taak 'Premies risicogroep bijwerken'. Of ga naar de  
    werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'. Dit is het scherm waarin u belandt:


Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies' (uitsnede)

2) Markeer de rode bol 'Ziektewet flex werkgever'
3) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
4) Voer uw percentage Ziektewet flex werkgever in. Dat wil zeggen: het gehele premieper-
   centage dat u op uw beschikking ziet staan onder de naam ZW-lasten.
5) Markeer de premie 'WGA werknemer'
6) Voer de helft van het premiepercentage in dat u op voor deze premie op uw beschikking
  ziet staan.
7) Markeer de premie 'WGA werkgever' en voer daar de 'resterende helft' in.
8) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.

De rode bol voor de premie 'Ziektewet flex werkgever' is nu in orde ('groen'). En ook de premie WGA is correct ingevoerd. Loon zal in de berekeningen de premie WGA fifty-fifty verdelen, zoals u dat hebt aangegeven.

Meer info vindt u in dit uitlegdocument: https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2021.pdf