Import gegevens Loon 2022 naar Loon 2023

Aanpassen premies Werkhervattingskas voor (middel)grote werkgevers

1) Kies vanuit Loon Vandaag voor de taak 'Premies risicogroep bijwerken'. Of ga naar de  
    werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'. Dit is het scherm waarin u belandt:


Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies' (uitsnede)

2) Markeer de rode bol 'Ziektewet flex werkgever'
3) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
4) Voer uw percentage 'Ziektewet flex werkgever ' in. Dat wil zeggen: het gehele premieper-
   centage dat u op uw beschikking ziet staan onder de naam ZW-lasten.
5) Markeer de premie 'WGA werknemer'
6) Voer de helft van het premiepercentage in dat u op voor deze premie op uw beschikking
  ziet staan.
7) Markeer de premie 'WGA werkgever' en voer daar de 'resterende helft' in.
8) Markeer de ‘Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.’ en voer daar het betreffende percentage in. Voor de (middel)grote werkgever is dat 7,11%. Voor de kleine werkgever is het 5,46%.
9) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.

De rode bol voor de premie 'Ziektewet flex werkgever' is nu in orde ('groen'). En ook de twee premies 'WGA ' en de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.' zijn nu correct ingevoerd. Loon zal in de berekeningen de premie WGA fifty-fifty verdelen, zoals u dat hebt aangegeven.

Meer info vindt u in dit uitlegdocument: https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2023.pdf