Importeren van loonuren en –dagen uit CSV-bestand

De laatste stap

Wanneer dit scherm akkoord is, hoeft u nog slechts één handeling uit te voeren: op de knop 'Importeer' klikken. Meer hoeft u niet te doen, de uren en dagen zijn overgenomen in het verloningsscherm:

Afbeelding: Verlonen, Geïmporteerde gegevens uit CSV-bestand

U kunt nu verder gaan met verlonen.