We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Importeren van loonuren en –dagen uit CSV-bestand

Overwerk

Wanneer u zelf Overwerktypes aanmaakt, dan kunt u ook die uren importeren via hetzelfde CSV-bestand.

Ga daartoe vanuit het hoofdmenu naar 'Opties' (linksonderin), dan 'Looncomponenten'. U kiest als 'Type': 'Overwerk'. Knop 'Voeg type toe', u kunt hier de gewenste omschrijving ingeven, met het bijbehorende percentage. Zie ook: https://www.loon.nl/loon/Overwerk_percentages_Loon/Zelf_overwerkpercentages_en_omschrijvingen_toevoegen.html

In ons voorbeeld gaan we uit van 100% en 150%. In het CSV-bestand zijn deze ook opgenomen.

Loon salarissoftware Afbeelding: Verlonen, Importeer gegevens uit CSV-bestand, Overwerk benoemen Afbeelding: Verlonen, Importeer gegevens uit CSV-bestand, Overwerk benoemen