We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Importeren van loonuren en –dagen uit CSV-bestand

Stap 1: Basisdocument maken met Eigen werknemerslijst

Met een zogeheten eigen werknemerslijst in Loon kunt u een standaarddocument maken voor uzelf of uw klanten, waarin de uren en dagen voor de oproepkrachten (onregelmatige parttimers) ingevuld kunnen worden.

Bij deze eigen werknemerslijst kunt u kiezen voor 'Uitvoeren naar CSV-bestand'. Op die manier kunt u alvast kolommen benoemen die u straks terug wilt zien in de import. Gaat u naar ‘Werknemer – NAW’, en selecteer bijvoorbeeld de werknemersnaam (advies: kies voor de achternaam), personeelsnummer, BSN. Daarna kunt u onder ‘Werknemer – Overig’ de loonuren en loondagen selecteren.

Zie voor informatie over de eigen werknemerslijst deze handleiding:
https://www.loon.nl/handleiding/Eigen_werknemerslijsten.pdf