We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Importeren van loonuren en –dagen uit CSV-bestand

Kolommen benoemen

Mochten de kolommen niet meteen herkend worden door Loon, dan kunt u ze zélf benoemen. Als er bijvoorbeeld in uw CSV-bestand 'sofinummer' staat, dan kunt u met de rechtermuisknop aangeven dat dit gekoppeld dient te worden aan 'BSN'. Op deze wijze zit u niet vast aan een bepaald bestandformat. Ook is het niet nodig dat de kolommen in een bepaalde volgorde staan.

Loon salarissoftware Afbeelding: Verlonen, Importeer gegevens uit CSV-bestand, Benoemen kolommen
Afbeelding: Verlonen, Importeer gegevens uit CSV-bestand, Benoemen kolommen