We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Importeren van loonuren en –dagen uit CSV-bestand

Daarna importeren in Loon

Om de loonuren en loondagen vervolgens vanuit het door u of uw klant gemaakte CSV-bestand te importeren, gaat u als volgt te werk. Gaat u in Loon naar 'LoonVandaag', start de taak van de periode die u wenst te verlonen. U komt in het verloningsscherm. U ziet hieronder dat er voor deze oproepkrachten nog geen uren en dagen zijn ingegeven.


Om de gegevens uit het CSV-bestand op te halen, klikt u op het mapje links van de twee plusjes:

Loon salarissoftware Afbeelding: Verlonen, Importeren gegevens uit CSV-bestand Afbeelding: Verlonen, Importeren gegevens uit CSV-bestand

U komt dan terecht in uw eigen bestandenmap. Dit ziet er als volgt uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Windows Verkenner, Selecteren CSV-bestand Afbeelding: Windows Verkenner, Selecteren CSV-bestand

Selecteer het juiste bestand en klik op 'Openen'. U krijgt een overzicht te zien van de gegevens uit het CSV-bestand. Voor deze werknemers is het volgende opgenomen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Verlonen, Importeer gegevens uit CSV-bestand Afbeelding: Verlonen, Importeer gegevens uit CSV-bestand