Import in Loon vanuit HRM- of tijdregistratiepakket

Stap 2 wizard: Controle bestand


De tweede stap controleert Loon het externe XML-bestand. In ons voorbeeld wordt die goedgekeurd:

Loon salarissoftware Afbeelding: Importeer bestand, Controle
bestand
Afbeelding: Importeer bestand, Controle bestand


Als u vervolgens op 'Verder' drukt dan belandt u in stap 3 van de wizard: Resultaat controle.