We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Import in Loon vanuit HRM- of tijdregistratiepakket

Stap 3 wizard: Resultaat controle


Hier ziet u de resultaten van de controle:

Loon salarissoftware Afbeelding: Importeer bestand, Resultaat controle
Afbeelding: Importeer bestand, Resultaat controle

Boomstructuur
Links in het scherm ziet u een boomstructuur. Het hoogste niveau is het importbestand zelf. Daaronder staan de werkgevers. In ons voorbeeld 'Uitzend' en 'Klus en Co'. Als u de werkgever uitklapt, ziet u al zijn werknemers.

Als u links een regel selecteert, ziet u rechts de details. Als u dus een werkgever selecteert, ziet u rechts een rapport over deze werkgever. Selecteert u een werknemer dan ziet u de details van de werknemer.

Status
U ziet aan de iconen de 'status' van een werkgever of werknemer bij het importeren:

  • Nieuw
  • Aangepast
  • Ongewijzigd
  • Geweigerd


Het detail-deel past zich aan de 'status' aan. Zo wordt bij een geweigerde werknemer uitgelegd waarom deze wordt geweigerd.

Alleen de verschillen import en Loon
Met de optie ‘Toon alleen verschillen bij gewijzigde werknemer’ zien u alleen de mutaties tussen het externe pakket (‘in import-bestand’), en zoals deze ‘in Loon’ bekend zijn:

Importeren dagen en uren onregelmatige parttimer
Voor het importeren van de 'losse' gegevens dagen en uren moet de werknemer een dienst-verband hebben als onregelmatige parttimer.

Als voorbeeld nemen we werknemer Bakker. U ziet in het detailgedeelte dat werknemer Bakker in de 1e vierwekenperiode 10 dagen heeft gewerkt en 73 uur:

Loon salarissoftware Afbeelding: Importeer bestand, Resultaat controle

Afbeelding: Importeer bestand, Resultaat controle

Deze gegevens komen dus uit het externe pakket en gaan we importeren in Loon. Nadat er is geïmporteerd, staan deze gegevens direct voor u klaar in Loon. Als u bijvoorbeeld Verlonen' opstart voor periode 1 (vierweken) dan ziet u daar de geïmporteerde dagen en uren. In ons voorbeeld 73 uur en 10 dagen.

Werknemers wel of niet in beeld
U kunt een aantal werknemers 'onzichtbaar' maken. Dat doet u met behulp van de vinkjes linksonder in het 'Toon werknemers’-gedeelte. Als u bijvoorbeeld alleen de nieuwe werknemers wilt zien dan laat u ‘Nieuw’ aangevinkt staan en de rest vinkt u uit.

Voorbeeld: u importeert 100 werknemers uit het externe pakket, en u wilt alleen zien wat er gaat veranderen na de import. Dan kunt u het vinkje ‘Ongewijzigd’ uitvinken.

Let op: werknemers die u ‘wegvinkt’, ziet u weliswaar niet meer in beeld, maar ze worden wél geïmporteerd! Het aan- of uitvinken van werknemers is dus puur een visueel hulpmiddel.


Importdata niet in orde?
Bent u nog iets vergeten in het exporterende pakket? Of klopt er iets niet? Dan kunt u op ‘Annuleer’ drukken. U verlaat het scherm en er wordt dan niets geïmporteerd.

Als u op 'Verder' drukt, belandt u in stap 4 ‘Basisgegevens’.