Import in Loon vanuit HRM- of tijdregistratiepakket

Stap 5 wizard: Voltooid

Nadat de data zijn geïmporteerd, kunt u in het scherm 'Voltooid' de details van de import oproepen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Importeer bestand, Voltooid
Afbeelding: Importeer bestand, Voltooid

Druk voor de details op ‘Toon details’. U ziet dan een volledig verslag van de import. In ons voorbeeld zijn er drie werknemers geïmporteerd (twee correct, eentje niet) vanuit HRM-pakket De Groot:

Loon salarissoftware Afbeelding: Importeer bestand, Toon details
Afbeelding: Importeer bestand, Toon details

Dit verslag kan - achteraf - ook bij het logboek (tabblad 'Logboek') van de werkgever worden ingezien.