We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Import in Loon vanuit HRM- of tijdregistratiepakket

Import bespaart dubbel invoerwerk

U kunt via 'Administratie', 'Importeer', 'Importeer vanuit personeels- tijdregistratie-pakket…' gegevens van werknemers in Loon importeren vanuit een extern pakket. Dat externe pakket zal in de regel een HRM-pakket of een tijdregistratie-systeem zijn.

Via de import in Loon kunt u eenmalig de vaste werknemersgegevens naar binnen halen. Maar u kunt ook iedere maand de gewerkte dagen en uren van de oproepkrachten uit het externe pakket in Loon ‘trekken’. Dat scheelt u veel dubbel invoerwerk.

Deze handleiding beschrijft hoe u vanuit een extern pakket importeert in Loon.

Let op: voorwaarde voor de import is dat het externe pakket de optie biedt om naar Loon te exporteren! Voor de software-ontwikkelaars van zo’n extern pakket hebben we andere documenten geschreven. Zie het laatste hoofdstuk: ‘Wat als extern pakket nog niet kan exporteren’.