We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verloningen en fasenbepaling in de sector Uitzendbedrijven

Wat verder handig is om te weten

• Bij het invoeren van een nieuwe werknemer in de sector 52 Uitzendbedrijven geeft Loon
  automatisch aan dat er Met uitzendbeding verloond moet worden.
• Loon zal bij het invoeren van een eventueel opvolgend dienstverband de eindstand van het
  aantal gewerkte weken meenemen naar de beginstand van het nieuwe dienstverband.
• In de eerste 52 weken (fase A / fase 1-2) is, voor zowel een uitzendovereenkomst Met als
  Zonder Uitzendbeding, sprake van een afdracht voor het Sociaal Fonds en het
  Scholingsfonds. De premiepercentages hiervoor zijn 0,2% respectievelijk 1,02%.
• In fase A / fase 1-2 is een opslag wachtdagen van toepassing.
• In deze sector is een Aanvulling Ziektewet van toepassing indien er sprake is van een
  uitzendovereenkomst Met Uitzendbeding (fase A / fase 1-2), deze is voor de voorziening
  voor de aanvulling op de ziektewetuitkering.
• Middels de bruto toeslag 'Uitruil loon (extraterritoriaal)' kunt u de uitruil van loon voor vrije
  vergoedingen en verstrekkingen in verband met extraterritoriale kosten regelen.
• Middels de bruto toeslag ‘Inlenersbeloning' kunt u de verschillende uurlonen verlonen,
  hierover leest u in
  https://www.loon.nl/Handleiding/Inlenersbeloning_Sector_52_Uitzendbedrijven.pdf.