We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verloningen en fasenbepaling in de sector Uitzendbedrijven

Voorbeeld verzuim bij weekverloning

• Een uitzendkracht heeft week 29 helemaal niet gewerkt.
• Die week mag dus niet mee in het aantal gewerkte weken.
• Hij heeft in week 30 één dag gewerkt.
• Deze week 30 mag in zijn geheel wél mee in het aantal gewerkte weken.

Hoe legt u dat correct vast in Loon?
1) De 'onderbreking' van week 29 gaat vanzelf, namelijk via de 'Nihilverloning' die u sowieso
    al voor deze werknemer draait in zo'n situatie.
2) Week 30 mag in zijn geheel mee in de telling voor het aantal gewerkte weken. U verloont
   deze week op de gebruikelijke wijze.