We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verloningen en fasenbepaling in de sector Uitzendbedrijven

Nihilverloning bij vierwekenverloning?

Als een werknemer de gehele vierwekenperiode niet heeft gewerkt, dan verloont u die periode via een 'Nihilverloning'. Ook in dat geval zal Loon de betreffende weken niet meenemen in de telling voor het aantal gewerkte weken.