We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verzuim en verlof via Agenda

Verzuim en verlof vastleggen in Agenda

U kunt verzuim en verlof vastleggen via de menu-optie 'Agenda'. U vindt deze links onderaan in het Loon-hoofdmenu, direct onder 'Loon Vandaag'.

Onderstaand de werkwijze om verzuim en verlof in de Agenda vast te leggen. Die werkwijze hebben we zo intuïtief mogelijk proberen te maken:

1) Kies de (start)datum voor het verzuim of verlof. Dat kan door de datum in het rechthoekige
     kalendertje te kiezen. Of door met de pijltjes (< en >) door de agenda te lopen.
2) U kiest de werknemer voor wie u het verzuim of verlof wilt vastleggen via 'Werknemer'
3) Stel, u wilt ziekteverzuim vastleggen. Van dinsdag 9 januari tot en met vrijdag 12 januari.
    Vier hele dagen.
4) Klik met de muis op de tweede rij onder de gewenste datum en houdt de linker muisknop
    daarbij ingedrukt.
5) Sleep de muis naar de einddatum: vrijdag 12 januari. Laat de linker muisknop nu los.


6) U belandt in dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Verzuim, Verzuim / verlof vastleggen
Afbeelding: Verzuim, Verzuim / verlof vastleggen

7) Kies hier voor 'Verzuim' of 'Verlof'
8) U kiest in ons voorbeeld voor 'Verzuim', 'Ziekte'
9) U kunt de 'Omschrijving' eventueel aanpassen. Wij geven 'Griep' in.
10) De begin- en einddatum zijn al correct want die had u al gekozen.
11) Na 'OK' belandt u weer in het hoofdscherm van 'Agenda' en ziet u dat de vier dagen
      'Ziekte: Griep' zijn vastgelegd voor werknemer R. Koning. De 'Stand (uren) per' geeft
       vanaf de 10e januari 32 aan. Namelijk vier werkdagen van acht uur per stuk:

Loon salarissoftware Afbeelding: Agenda, Verzuim 'ziekte' vastgelegd (uitsnede)

Afbeelding: Agenda, Verzuim 'ziekte' vastgelegd (uitsnede)

U legt op deze manier alle soorten van verzuim en verlof vast in Agenda.

Verzuim en verlof altijd in uren
Let op: in de Agenda wordt het verzuim en verlof altijd in uren (om)geboekt. Ook de stand wordt altijd in uren getoond.