We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verzuim en verlof via Agenda

Saldomutaties Agenda: verzuim verlof zonder nadere data

Sommige gebruikers vinden het handig om aan het einde van de maand het verzuim of verlof in één keer te boeken, zonder nadere data. Zij vinden het belangrijk dát het aantal uren verzuim of verlof wordt vastgelegd, zonder precies aan te hoeven geven op welke dagen en uren dat verzuim of verlof in de betreffende maand (of vierweken) plaatsvond. Daarvoor hebben we het scherm 'Saldomutatie' gemaakt.

Openen scherm 'Saldomutatie'
1) Kies de werknemer voor wie u de saldomutatie wilt vastleggen
2) Klik in de agenda op de laatste dag van de periode, bijvoorbeeld de 31e januari
3) Klik direct rechts daarvan bij de betreffende maand (‘januari'), in de derde 'lichtgele regel':

Loon salarissoftware Afbeelding: Kolom en regel voor saldomutaties

Afbeelding: Kolom en regel voor saldomutaties

U belandt dan vanzelf in het scherm 'Saldomutatie'.

Voorbeeld 1 saldomutatie: Verzuim, Ziekte
• Werknemer Kuiper
• Drie dagen ziekteverzuim in januari
• Parttimer: 24 uur per week. Acht uur per werkdag
• Stip de optie 'Verzuim' aan
• Kies voor 'Ziekte'
• We vinken de optie 'Bereken uren o.b.v. dagen' aan
• 'Aantal dagen': 3
• De rekenhulp geeft aan dat het om 24 'Aantal uren (totaal)' gaat (3 x 8)
• Omschrijving: Griep
• Als de berekening en de omschrijving in orde zijn zo, klikt u op 'OK'
• Is het aantal uren niet oké, dan past u het aantal even handmatig aan

Loon salarissoftware Afbeelding: Saldomutatie, Verzuim, Ziekte

Afbeelding: Saldomutatie, Verzuim, Ziekte

• In de Agenda zien we de 24 uur en 3 dagen verschijnen in de kolom 'januari':

Loon salarissoftware Afbeelding: Agenda, 'januari', Verzuim, Ziekte (uitsnede)

Afbeelding: Agenda, 'januari', Verzuim, Ziekte (uitsnede)

• En in de 'Stand (uren) per' bij 'Ziekte':

Loon salarissoftware Afbeelding: Agenda, 'Stand (uren) per', Ziekte (uitsnede)
Afbeelding: Agenda, 'Stand (uren) per', Ziekte (uitsnede)

Wachtdagen?
Let op: voor de dagen die u bij saldo-mutatie aan ziekteverzuim vastlegt, past Loon het salaris niet automatisch aan als er wachtdagen zijn.

Reden: Loon kan bij een saldo-mutatie (zonder nadere data, dus) niet beoordelen of het ziekteverzuim plaatsvindt binnen vier weken na het vorige ziekteverzuim. Dat is een essentieel (ontbrekend) criterium want binnen vier weken wordt het verzuim wettelijk tot de eerdere ziekmelding gerekend.

Voorbeeld 2 saldomutatie: Verlof, Tijd-voor-tijd
Via de optie 'Saldomutatie' kunt u ook (incidentele) opbouw in één keer invoeren, zonder de precieze data te vermelden. Zoals tijd-voor-tijd bij het verlof 'Vakantie'.

• Werknemer Wilmans heeft in januari 20 uur overgewerkt.
• Dat wil hij niet uitbetaald krijgen, maar als tijd-voor-tijd. Een incidentele opbouw van zijn
  vakantie-urensaldo, dus.
• Kies de juiste werknemer (Wilmans in ons voorbeeld)
• Ga in de Agenda naar de 31e januari
• Klik in de kolom er rechts naast, op de tweede 'gele' regel
• U bent nu in het scherm 'Saldomutatie'
• Stip de optie 'Verlof' aan
• Kies voor 'Vakantie'
• Stip 'Verlofopbouw (incidenteel)' aan
• Geef '20' in als aantal uren
• Omschrijving: 'Tijd-voor-tijd. 20 uur overwerk januari':

Loon salarissoftware Afbeelding: Incidentele verlofopbouw, Vakantie, Tijd-voor-tijd

Afbeelding: Incidentele verlofopbouw, Vakantie, Tijd-voor-tijd

• Geef 'OK'
• De 20 uren tijd-voor-tijd worden in de Agenda in de kolom 'januari' getoond
• En bij de 'Stand (uren) per' in de regel 'Vakantie' (32 + 20 = 52):

Loon salarissoftware Afbeelding: Agenda, 'Stand (uren) per', Vakantie (uitsnede)
 Afbeelding: Agenda, 'Stand (uren) per', Vakantie (uitsnede)