We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verzuim en verlof via Agenda

Rooster, Werkelijk en Loon in Agenda

U kunt per werknemer aan het eind van de maand in de saldokolom het volgende zien:
• Het ‘Rooster’ toont naar het mogelijke aantal loondagen en -uren in een periode. Maart zal
  er altijd meer hebben dan februari. Loon houdt rekening met het werkschema van de
  werknemer.
• Bij ‘Werkelijk’ staat hoeveel er werkelijk aan dagen en uren is gewerkt.
• ‘Loon’ toont hoeveel er in de salarisstrook aan dagen en uren wordt berekend.
• En - in de regel eronder - hoeveel uur er (eventueel) is aan automatische verlofopbouw.

Voorbeeld voltijder in januari: 23 ‘Rooster’ werkdagen, vier dagen ziek dus 19 ‘Werkelijk’, en twee wachtdagen, waardoor ‘Loon’ 21,67 -/- 2 = 19,67 toont:
 
Afbeelding: Verzuim, gegevens aan het eind van de maand: Rooster, Werkelijk, Loon