We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verzuim en verlof via Agenda

Gevolgen Agenda voor loonstrook

In sommige gevallen zal het vastgelegde verzuim of verlof gevolgen hebben voor de loonstrook. Hebt u bijvoorbeeld bij de werkgever, op het tabblad ‘Verlof’ aangegeven dat er sprake is van wachtdagen bij ziekte en (eventueel) ook van deels doorbetalen na de wachtdagen? Dan zal het registreren in de Agenda van ‘ziekte’ gevolgen hebben voor de loonstrook. Loon zal het aantal loondagen en loonuren automatisch verlagen, en ook het brutoloon.

Maar ook als u onbetaald verlof vastlegt in de Agenda zal dat van invloed zijn op de loonstrook. Dat spreekt voor zich. Verder zal Loon bij toeslagen die per uur gelden automatisch het bedrag verlagen als er door verzuim of verlof minder uren is gewerkt. U hebt er geen omkijken naar.