Verzuim en verlof via Agenda

Verzuim en verlof vastleggen in Agenda

Onderstaand de werkwijze om verzuim en verlof in de Agenda vast te leggen. Die werkwijze hebben we zo intuïtief mogelijk proberen te maken:

1) Kies de (start)datum voor het verzuim of verlof. Dat kan door de datum in het rechthoekige
    kalendertje te kiezen. Of door met de pijltjes (< en >) door de agenda te lopen.
2) Via ‘Toon gegevens van’ kiest u de beoogde werknemer’
3) Stel, u wilt ziekteverzuim vastleggen. Van dinsdag 14 januari tot en met vrijdag 17 januari.
    Vier hele dagen.
4) Klik op de gewenste datum en tijdstip.
5) U belandt in het scherm ‘Bewerk verzuim/verlof/tijdregistratie’
6) Kies hier voor ‘Verzuim’ of ‘Verlof’
7) U kiest in ons voorbeeld voor ‘Verzuim’, ‘Ziekte’
8) U kunt de ‘Omschrijving’ eventueel aanpassen. Wij geven ‘Griep’ in.
9) De begindatum is al correct want die had u al gekozen.
10) De einddatum (als die reeds bekend is) legt u vast door bij ‘Tot en met’ de einddatum te
      selecteren. In ons voorbeeld 17 januari.
11) Met de optie ‘Hele dag’ weet Loon dat het verzuim voor de gehele werkdagen geldt.

In ons voorbeeld ziet het scherm waarin u het verzuim / verlof hebt vastgelegd er zo uit:


Afbeelding: Verzuim, Verzuim ‘ziekte’ vastgelegd

12) Na ‘F10:OK’ belandt u weer in het hoofdscherm van ‘Agenda’ en ziet u dat de vier dagen
      ‘Ziekte: Griep’ zijn vastgelegd voor werknemer R. Koning. De ‘Stand (uren) per’ geeft
       vanaf de 14e januari 32 aan. Namelijk vier werkdagen van acht uur per stuk:

Afbeelding: Agenda, Verzuim ‘ziekte’ vastgelegd

U legt op deze manier alle soorten van verzuim en verlof vast in Agenda.