Verzuim en verlof via Agenda

Saldomutaties Agenda: verzuim verlof zonder nadere data

Sommige gebruikers vinden het handig om aan het einde van de maand het verzuim of verlof in één keer te boeken, zonder nadere data. Zij vinden het belangrijk dát het aantal uren verzuim of verlof wordt vastgelegd, zonder precies aan te hoeven geven op welke dagen en uren dat verzuim of verlof in de betreffende maand (of vierweken) plaatsvond. Daarvoor hebben we het scherm ‘Saldomutatie’ gemaakt.

Openen scherm ‘Saldomutatie’
1) Kies de werknemer voor wie u de saldomutatie wilt vastleggen
2) Klik in de agenda op de laatste dag van de periode, bijvoorbeeld de 31e januari
3) Klik direct rechts daarvan bij de betreffende maand (‘januari’), in de derde ‘lichtgele regel’:


Loon salarissoftware Afbeelding: Kolom en regel voor
saldomutaties

Afbeelding: Kolom en regel voor saldomutaties

U belandt dan vanzelf in het scherm ‘Saldomutatie’.

Meer info over saldomutaties vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Agenda_saldomutatie.pdf