Wachtdagen en deels doorbetalen bij ziekte

Voorbeeld twee wachtdagen, daarna 80 procent

- Werknemer is drie werkdagen ziek geweest
- Het aantal wachtdagen bedraagt 2
- Percentage dat daarna wordt doorbetaald: 80
- Werknemer werkt parttime: 4 uur per dag. 21,67 dagen per maand, en dus 86,67 uur.
- Salaris van € 1.000 bruto per maand. Per uur € 11,53.
- Loon verlaagt het brutoloon bij de loonberekening vanzelf met: 8 uur x € 11,53 = € 92,31
- Op de loonstrook verschijnt de tekst: '8 uur inhouding wachtdagen bij ziekte 92,31 -/-'
- Loon verlaagt het bruto loon eveneens automatisch met: 20% van 4 uur x € 11,53 = € 9,23.
- Op de loonstrook verschijnt daarom ook de tekst: '20% x 4 uur inhouding bij ziekte 9,23 -/-'


Afbeelding: Loonberekening,
Wachtdagen en percentage doorbetaald

- Het aantal loonuren blijft gelijk (voorschrift UWV/Belastingdienst). Het aantal loondagen
  wordt wél met twee verlaagd. Het heffingsloon daalt met het totale inhoudingsbedrag:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Loonberekening, Afbeelding: Loonberekening, Wachtdagen, Aanpassing dagen en heffingsloon