We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Ziekte: Wachtdagen, deels doorbetalen en no-riskpolis

In het kort

Wanneer een werknemer ziek is, moet de werkgever het loon doorbetalen. Op grond van de wet dient tenminste 70% van het normale loon dorbetaald, waarbij in het eerste jaar niet onder het minimumloon gekomen mag worden. Ook mogen er (maximaal) 2 wachtdagen toegepast worden, dit zijn de eerste ziektedagen waarover dan geen loon hoeft te worden betaald. In veel cao’s zijn er echter andere afspraken (bijv. 90% doorbetalen en geen wachtdagen) opgenomen.