We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Ziekte: Wachtdagen, deels doorbetalen en no-riskpolis

No-Riskpolis

in sommige situaties geldt een Ziektewetuitkering van UWV als 'vangnet'. Een van deze situaties is wanneer een werknemer een no-riskpolis heeft.

Voor werknemers met een no-riskpolis ligt de hoogte van de Ziektewetuitkering in het eerste jaar tussen de 70% en 100% van het dagloon. De precieze hoogte hangt af van de hoogte van het loon dat de werkgever moet doorbetalen bij ziekte van uw werknemer. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon.

De Ziektewetuitkering wordt gewoonlijk aan de werkgever betaald. De werkgever betaalt dan 70 tot 100 procent van het loon door (afhankelijk van (cao-)afspraken). Het van toepassing zijnde percentage vult u als hierboven uitgelegd in in veldje 'Percentage doorbetalen bij ziekte'.

Als de werknemer een no-riskpolis heeft, vinkt u deze optie aan in dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, Verlof, No-Riskpolis
Afbeelding: Werkgever, Verlof, No-Riskpolis

De loonberekening lijkt dan op de 'normale' loondoorbetaling bij ziekte, behalve dat door de UWV-betaling dit loon nu 'uitkeringsloon' is geworden. Hierover moet standaard het hoge percentage Aof en lage percentage WW-premie berekend worden. Loon past dit automatisch toe voor de periode waarin de werknemer ziek is.

Mocht de uitkering direct naar de werknemer gaan, dan kunt u 0% ingeven in het veldje 'Percentage doorbetalen bij ziekte'.