We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Werkkostenregeling in Loon

Kosten uit uw financiële administratie

De werkgever vergoedt buiten Loon om hoogstwaarschijnlijk nog een aantal kosten aan de werknemers. Deze vergoedingen worden vanuit de financiële administratie ingevoerd in Loon bij de aangifte loonheffingen in het veldje 'Totaal Werkkostenregeling uit financiële administratie'.

Daar vult u in welk bedrag (inclusief BTW!) er in een periode onder de Werkkostenregeling moet worden geschaard vanuit uw financiële administratie. Immers, een deel van de werkkosten-bedragen zal dus buiten het Loon-pakket om gaan, maar ze verschijnen uiteraard wel in uw boekhouding.

Het bedrag dat u invult in het veld 'Totaal werkkostenregeling uit financiële administratie' neemt Loon vanzelf mee in de vergelijking met de vrije ruimte van 1,92% (boven de € 400.000 1,18%). Percentages 2024. Geeft u dus uw totale werkkosten op, en niet alleen het deel waarover (eventueel) eindheffing moet worden betaald.

In het onderstaande voorbeeld bedraagt het 'Totaal werkkostenregeling uit financiële administratie' € 330:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loonaangifte',
Afbeelding: 'Loonaangifte', 'Totale werkkostenregeling uit financiële administratie'