We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Werkkostenregeling in Loon

Nooit belaste toeslagen (o.a. gerichte vrijstellingen)

Als een toeslag nooit belast is voor de werkkostenregeling (noch voor de werkgever, noch voor de werknemer), dan voert u die toeslag in via het tabblad 'Looncomponenten', 'Nooit belast (o.a. gerichte vrijstellingen)'. U kiest als 'Type' de 'Gerichte vrijstelling werkkostenregeling'. Deze toeslag gaat dan niet ten koste van de 1,92% vrije ruimte (boven de € 400.000 1,18%). Percentages 2024.

Als u een werknemer bijvoorbeeld iedere maand € 10 vakliteratuur onbelast vergoedt, dan voert u de toeslag vakliteratuur op die manier in, en geeft u als omschrijving 'Vakliteratuur':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Toeslag' (Looncomponent), 'Nooit belast'

Afbeelding: 'Toeslag' (Looncomponent), 'Nooit belast'