We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Werkkostenregeling in Loon

Concernregeling


Theorie concernregeling
Eén van de maatregelen uit het Belastingplan 2015 die de werkkostenregeling (WKR) moet vereenvoudigen, is de invoering van de zogenoemde concernregeling. Dat betekent dat organisaties uit hetzelfde concern onder voorwaarden één gezamenlijke vrije ruimte mogen hanteren.

Met de concernregeling wordt er een collectieve vrije ruimte gecreëerd waaruit alle aangewezen vergoedingen en verstrekkingen van de verschillende werkgevers uit het concern belastingvrij kunnen plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat het concern geen splitsing hoeft te maken tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel worden gedaan en deels ten behoeve van werknemers van een ander concernonderdeel.

U kunt in Loon aangeven dat u de concernregeling wilt hanteren op het tabblad 'Werkkostenregeling' bij de werkgever:

Loon salarissoftware   
Afbeelding: 'Werkgever', 'Werkkostenregeling', 'Concernregeling'


Concernregeling. Afrekenen bij andere werkgever?
Als u in het scherm aangeeft 'Afrekenen bij andere werkgever' dan wordt de WKR voor de huidige werkgever (= 'geopende' werkgever) in zijn geheel niet toegepast. Die wilt u immers verschuiven naar een andere werkgever. In dat geval worden de overige veldjes in dit scherm dan ook onbenaderbaar.

De betreffende WKR-gegevens van de werkgever die u buiten de WKR wilt houden, moet u dan natuurlijk wel invullen bij die 'andere werkgever'. Dus het fiscaal loon, de kosten uit de financiële administratie, en het toeslagenbedrag uit de loonadministratie.

Voorbeeld: U bevindt zich nu in het scherm van werkgever A. U wilt de WKR van werkgever A laten afrekenen bij werkgever B. Dan vinkt u hier de optie 'Afrekenen bij andere werkgever' aan. Bij werkgever B vult u vervolgens het fiscaal loon, de kosten uit financiële administratie, en het toeslagenbedrag uit de loonadministratie van werkgever A in. Alles over het gehele jaar.

De WKR-getallen van de werkgever (A) vindt u via het boekhoudkundige overzicht 'Werkkostenregeling'.

Concernregeling. Afrekenen bij deze werkgever?
Als u in het scherm niet aangeeft 'Afrekenen bij andere werkgever' dan wordt de WKR in zijn geheel toegepast bij de huidige werkgever. In dat geval moet u in de overige veldjes in dit scherm de gegevens van de andere werkgever(s) invullen. Dus het fiscaal loon, de kosten uit de financiële administratie, en het toeslagenbedrag uit de loonadministratie. Alles over het gehele jaar.

Voorbeeld: U bevindt zich nu in het scherm van werkgever B. U wilt de WKR van werkgever A ook (!) laten afrekenen bij werkgever B. Dan vinkt u hier de optie 'Afrekenen bij andere werkgever' niet aan. U vult hier vervolgens het fiscaal loon, de kosten financiële administratie, en het toeslagen-bedrag uit de loonadministratie van werkgever A in. Alles over het gehele jaar. Voor de goede orde: bij werkgever A geeft u aan 'Afrekenen bij andere werkgever'.

De WKR-getallen van de werkgever (A) vindt u via het boekhoudkundige overzicht 'Werkkostenregeling'.

Concernregeling. Uitleg groene tabel voor WKR
In het scherm voor de concernregeling ziet u ook het veldje 'Fiscaal loon GROENE tabel' staan. Als er in een onderneming loon uit vroegere arbeid (groene tabel) in de loonadministratie is opgenomen, telt dit mee voor de berekening van de vrije ruimte als het betreffende bedrag lager is dan 10% van de totale loonsom.

Bedraagt het loon uit vroegere arbeid meer dan 10% van de totale loonsom, dan mag dit niet worden meegenomen voor de berekening van de vrije ruimte. Ook het loon van werknemers die in Nederland niet aan de belastingheffing zijn onderworpen, telt niet mee.