We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Werkkostenregeling in Loon

Onderdelen overzicht Werkkostenregeling

Loon houdt in de peiling in hoeverre de vrije ruimte al is opgebruikt, en toont de actuele stand. U kunt dat zien in het boekhoudkundige overzicht 'Werkkostenregeling'.

U draait het overzicht via 'Overzichten', 'Boekhouding', 'Werkkostenregeling'. Het overzicht kan logischerwijze alleen per jaar worden gedraaid.

U ziet op het werkkosten-overzicht onder meer:

- Totaal van de toeslagen die een beroep doen op de vrije ruimte van de WKR
- Het bedrag uit uw financiële administratie, door u ingegeven bij de loonaangifte van periode ***
- De cumulatieve vrije ruimte: 1,92% van het cumulatieve fiscaal loon in dit jaar (1,18% boven de
€ 400.000, cijfers 2024)
- De resulterende grondslag eindheffing
- Te betalen eindheffing: 80% over de grondslag

Loon merkt in het overzicht voor alle duidelijkheid nog op: 'De te betalen eindheffing zal verrekend worden in de laatste loonaangifte van 2024.'

Daaronder zien we de specificatie van het fiscaal loon, per werknemer. Die zijn cumulatief, dus tot nu toe in het jaar.

Ook zien de we specificatie van de toeslagen die een beroep doen op de vrije ruimte, dus de – voor de werknemer - 'Onbelaste' toeslagen.