Werkkostenregeling in Loon

Loon checkt en corrigeert. Tot en met de laatste verloning en aangifte


De € 368,54 eindheffing uit ons voorbeeld wordt – zoals gezegd – niet verrekend bij de aangifte van november. Dat is anders dan in Loon 2014 en de jaren ervoor, waarin de eindheffing wél in de betreffende maand werd afgerekend.

Loon 2015 zal pas bij de laatste aangifte (december) kijken wat de precieze situatie is en aan de hand dáárvan de eindheffing eventueel in rekening brengen.

Loon moet daartoe dus tot en met de laatste aangifte in de gaten houden wat de basis is voor de vrije ruimte (1,2% van het fiscaal loon 2015). En welk totaalbedrag er aanspraak maakt op die vrije ruimte. Het resultaat: het eventuele (!) eindheffingsbedrag over 2015.

Voorbeeld alsnog geen eindheffing
in december
Stel dat de werkgever in ons voorbeeld een prima jaar heeft gedraaid. Er kan in december aan alle werknemers een bruto eindejaarsbonus worden uitgedeeld van € 2.000 per persoon.

Het fiscale jaarloon zal dan zodanig stijgen dat – mutatis mutandis - het fiscaal jaarloon 2015 hoger is dan de aanspraak op de vrije ruimte. Het resultaat in dit voorbeeld: geen eindheffingsbedrag over 2015 door de bonus in december.

Overigens, de resterende vrije ruimte mag helaas niet worden meegenomen naar de vrije ruimte van het volgende jaar (2016). Dat restbedrag ‘verdampt’, dus.

Wél eindheffing in december?
Mocht er aan het einde van het jaar wél sprake zijn van een overschrijding der vrije ruimte, dan zien we het betreffende bedrag terug in de loonaangifte over december, onder de noemer ‘Eindheffing overschrijding werkkostenregeling’.

Het bedrag gaat dan uiteraard vanzelf mee in de aangifte als optelpost.