Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling

Twee betalingswijzen uitkering

Er zijn bij de uitkering van het UWV twee mogelijkheden:
1) De werknemer ontvangt de uitkering rechtstreeks van het UWV. Dus zonder tussenkomst
    van de werkgever. Dit wordt de directe uitkering genoemd. Het UWV heeft de loonheffing
    reeds op de uitkering ingehouden.
2) De werkgever ontvangt de uitkering via het UWV en sluist die door naar de werknemer.
  Deze variant wordt een 'werkgeversbetaling' genoemd. Het UWV heeft daarbij de werk-
    nemerspremies en de loonheffing nog niet op de uitkering ingehouden. Deze variant staat
    ook wel bekend als de gecedeerde uitkering.

Onderstaand worden beide manieren nader uitgelegd.