We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling

Werkgeversbetaling. Juiste loonberekeningen

Loon zal automatisch de juiste loonberekening maken. Zo zullen de bedrijfstakeigen- regelingen alleen over totale loon minus de Werkgeversbetaling (in ons voorbeeld € 2.000 -/- € 800 = € 1.200) worden berekend.

Dat moet zo want over het uitkeringsbedrag hoeven geen pensioenpremies te worden betaald. Bij arbeidsongeschiktheid worden de pensioenpremies namelijk 'premievrij' gemaakt voor de werknemer.

In theorie moet de arbeidsongeschikte werknemer het volledige pensioenbedrag ontvangen zodra hij met pensioen gaat. Dat wil zeggen hetzelfde pensioenbedrag als wanneer hij níet deels arbeidsongeschikt zou zijn geweest.

Ook voor de W.I.A.-bodemverzekering en W.G.A.-hiaatverzekering geldt dat die níet over het uitkeringsbedrag moeten worden berekend. Deze gedeeltelijke WAO/WIA-ers hoeven de risicopremies namelijk niet te betalen.

De verplichte werknemersverzekeringen (WW, ZVW, WAO/WIA) worden wél over het gehele loonbedrag van de werknemer berekend (dus in ons voorbeeld over de volle € 2.000). Immers, de € 800 aan uitkering is bruto, dus inclusief de kosten werknemerspremies.

Ook voor de loonheffing geldt het gehele loonbedrag (€ 2.000).

In ons voorbeeld ziet dat er zo uit:
Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Werkgeversbetaling
Afbeelding: Loonberekening, Werkgeversbetaling


Op het tabblad 'Grondslagen' (bij Berekenen) vindt u extra info over de grondslagen van de diverse premies. In ons voorbeeld voor de sector 12 Metaal en Techniek:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemersgegevens, Overige, LoonkostenvoordelenAfbeelding: Loonberekening, Grondslagen, Werkgeversbetaling