We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling

Directe uitkering UWV in Loon. Hoe gaat u te werk?

Stel, de arbeidsongeschikte verdient € 1.200 bij u en hij ontvangt € 1.000 direct via het UWV. Daarnaast ontvangt de werknemer nog een Aanvulling op de uitkering van € 300 van u. Er is dus sprake van 3 looncomponenten.

1) De werknemer ontvangt van het UWV een soort 'loonspecificatie' van diens WAO/WIA-uitkering. Hierop staan de 'Bruto uitkering' en de 'Loonheffing'.

U neemt de gegevens van de UWV-loonspecificatie over in de betreffende velden van het tabblad 'Overige', 'Uitkering' bij de werknemer. Dus als op de loonspecificatie van het UWV bij 'Bruto uitkering' € 1.000 staat, dan vult u dat bedrag in bij 'Uitkering'. Zelfde werkwijze voor 'Loonheffing', stel € 100.

Dan ziet het scherm 'Uitkering' er in ons voorbeeld zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Uitkering, Directe uitkering
Afbeelding: Werknemer, Uitkering, Directe uitkering

Deze bedragen worden straks in de loonstrook-berekeningen gesaldeerd met de inkomsten voor het 'gewone' salaris, en getoond op de loonstrook.

2) Vul bij het 'Standaardloon' (tabblad 'Loon', 'Loon') het salaris bij ú in. Dus exclusief de uitkering. In ons voorbeeld wordt dat € 1.200.

3) Bij 'Vorig fiscaal jaarloon' (tabblad 'Loon', 'Loon') geeft u 13 x het maandloon plus de maanduitkering in van het huidige jaar: 13 x € 2.400 = € 31.200.

4) De Aanvulling op de uitkering vult u in op tabblad 2 'Loon', subtabblad 'Looncomponenten'. Voeg een nieuwe toeslag toe, soort 'Bruto' en type 'Aanvulling op uitkering'. Bij 'Waarde' vult u de € 300 in.

5) Vul bij 'Werkschema' (tabblad 'Personalia') het aantal uren en dagen in dat de werknemer daadwerkelijk bij u werkt per week. In ons voorbeeld vijf dagen van vier uur.

6) Het percentage waarover pensioenpremie moet worden betaald, rekent Loon zelf uit aan de hand van het standaardloon en het uitkeringsbedrag. Daar hebt u dus geen omkijken naar.