We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling

Directe uitkering UWV. Juiste loonberekeningen

Loon zorgt er nu automatisch voor dat de loonberekening van de gedeeltelijke WAO/WIA-er juist is. Loon saldeert op correcte wijze de gedeeltelijke WAO-uitkering en het 'gewone' salaris.

Zo zullen de bedrijfstakeigenregelingen alleen over het 'gewone' salaris plus de vakantie-reservering worden berekend.

Dat moet zo want over het uitkeringsbedrag hoeven geen pensioenpremies te worden betaald. Bij arbeidsongeschiktheid worden de pensioenpremies namelijk 'premievrij' gemaakt voor de werknemer.

In theorie moet de arbeidsongeschikte werknemer het volledige pensioenbedrag ontvangen zodra hij met pensioen gaat. Dat wil zeggen hetzelfde pensioenbedrag als wanneer hij níet arbeidsongeschikt zou zijn geweest.

Ook voor de W.I.A.-bodemverzekering en W.G.A.-hiaatverzekering geldt dat die níet over het uitkeringsbedrag moeten worden berekend. Deze gedeeltelijke WAO/WIA-ers hoeven de risicopremies namelijk niet te betalen.

De loonheffing wordt in de loonberekening gesaldeerd met het bedrag dat u hebt ingevuld op het tabblad 'Uitkering' bij de werknemer. In ons voorbeeld ziet dat er zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Uitkering, WerkgeversbetalingAfbeelding: Loonberekening, Toelichting directe uitkering UWV