Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling

Situatie 1: Loon zonder aanvulling

De werknemer ontvangt loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (naast zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering) en u vult de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet aan.

Er mag bij de verloning geen rekening gehouden worden met de arbeidsongeschiktheids-uitkering.  U hoeft dus geen uitkeringsgegevens in te vullen. U dient voor deze werknemer alleen het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking te verlonen. U verloont zonder loonheffingskorting.

Het vakje ‘Premiekorting arbeidshandicapte t/m:’ op tabblad 3 Overige, subtabblad Subsidies bij de werknemersgegevens vinkt u aan, de premiekorting voor de werkgever is van toepassing.