Werknemer met uitkering. Direct UWV of werkgeversbetaling

In het kort

• Het UWV betaalt de uitkering direct aan de werknemer, of via de werkgever
• Indien van toepassing: Invoeren uitkeringsdata via werknemer, tabblad 3, Uitkering
• Bij 'Werkschema' de werkelijke uren en dagen per week invullen
• Als standaardloon (tabblad 2) het loon bij ú ingeven. Dus exclusief de uitkering
• Als er sprake is van een grondslag (tabblad 2) dan ook daar het loon exclusief de uitkering
• Loon regelt de correcte verloning verder vanzelf. Bij de directe uitkering vindt een saldering
  plaats met de UWV-bedragen. Bij de werkgeversbetaling gebeurt dat niet.