Overwerkpercentages in Loon

Voorbeeld meerdere overwerkpercentages van boven de 100proc.


Als er sprake is van meerdere overwerkpercentages van boven de 100% in een verloning dan krijgt u meerdere uitsplitsingen. In het onderstaande voorbeeld betreft het:
• Voltijder
• Uurloon: € 25
• 5 uur overwerk tegen 140% voor de zaterdagen
• En 2 uur overwerk tegen 175% voor de zondagen. Dat levert deze strook op:

Loon salarissoftware Afbeelding: Reguliere verloning, en de overwerkverloningen boven de 100%
betaald Afbeelding: Reguliere verloning, en de overwerkverloningen boven de 100% betaald

Uitleg bedragen
• 2 uur € 25 = € 50 Overwerktoeslag zondag (nog zonder de opslag)
• 5 uur € 25 = € 125 Overwerktoeslag zaterdag (nog zonder de opslag)
• 5 uur x/x (40% van € 25) = € 50 Opslag overwerk 40% (zaterdag)
• 2 uur x/x (75% van € 25) = € 37,50 Opslag overwerk 75% (zondag)

Precieze uitsplitsing
De precieze uitsplitsing naar overwerk/meeruren en opslag overwerk hangt af van het aantal voltijduren en van het werkschema. Maar er is bij overwerk dat meer dan 100% wordt betaald wel altijd sprake van een uitsplitsing.