We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Invoeren overwerkpercentages in Loon

Wanneer ziet Loon het als 'overwerk'?

De criteria wanneer een verloning onder 'overwerk' valt zijn eenvoudig en inzichtelijk. Het hangt af van het werkschema:


Fulltimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het fulltime schema.
Regelmatige parttimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het ingegeven schema.
Onregelmatige parttimers (oproepkrachten): niet voor de reguliere verloningen (= tot voltijd). 

Alle uren boven het werkschema van de werknemer zullen 'overwerk' genoemd worden. Dus een regelmatige parttimer die volgens het werkschema 20 uur in de week werkt, zal bij 25 uur aan overwerk 5 uur op zijn of haar strook zien staan.

Wanneer 'Meeruren'?

Meeruren komen in Loon alleen nog in de volgende situatie voor: Onregelmatige parttimers (oproepkrachten) die in het verloningscherm onder het fulltime aantal uren blijven, maar bij wie vervolgens via het plusje (+) en dan 'Overwerk' uren worden ingeven. Dat worden dan 'Meeruren'. 

Overwerk? Wat zegt de Wet?
Een belangrijke pijler voor 'overwerk of niet?' is uiteraard de Wet. Van overwerk is in artikel 13a lid 1 WML (Wet Minimumlonen) sprake als de feitelijke arbeidsduur langer is dan de overeengekomen arbeidsduur als bedoeld in de artikel 12 lid 1 WML.