We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Invoeren overwerkpercentages in Loon

'Overwerk' via toeslag, en niet meer als aparte strook

Er is bij overwerk altijd sprake van maar één strook per periode, en dus geen aparte strook (meer) voor de incidentele beloning.

In het verlengde daarvan: de optie 'overwerk' vindt u in het verloningscherm in het 'normale' rijtje met toeslagen (‘looncomponenten’):

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Overwerk' via de gebruikelijke lijst met toeslagen (‘looncomponenten’)
Afbeelding: 'Overwerk' via de gebruikelijke lijst met toeslagen (‘looncomponenten’)

De (ene) strook met overwerk ziet er dan zo uit:

Loon salarissoftware Wanneer 'Meeruren'?Afbeelding: 'Regulier' en 'Overwerk', via één salarisstrook

U ziet dat Loon, ondanks de ene strook, uiteraard wel het bijzonder tarief toepast voor het overwerk, daar waar nodig.