We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Invoeren overwerkpercentages in Loon

Zelf overwerkpercentages en omschrijvingen toevoegen

Eerder al - vanaf 2016 -  zijn er andere wijzigingen doorgevoerd in Loon. Als u nu in Loon de looncomponent 'Overwerk' wilt draaien, is er 'Standaard' nog maar één overwerkpercentage beschikbaar, namelijk 100%. U kunt (moet) per werkgever dus zelf overwerkpercentages en omschrijvingen toevoegen.

1. Ga daartoe vanuit het hoofdmenu naar 'Opties' (linksonderin)
2. 'Looncomponenten'
3. U kiest als Soort: 'Overwerk' (Standaard)
4. 'Voeg type toe'
5. U kunt hier de gewenste omschrijving ingeven, met het bijbehorende percentage

Loon salarissoftware Afbeelding: Toeslag (looncomponent) overwerk invoeren
Afbeelding: Zelf toeslag overwerk invoeren

U kunt zo diverse types en percentages 'Overwerk' toevoegen. Stel, wij voeren de 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%' in:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toeslag (looncomponent) overwerk invoeren

Afbeelding: Toeslag (looncomponent) overwerk invoeren

We doen hetzelfde voor de 'Overwerktoeslag zondag. 175%'. Dan ziet dat er (daarna) zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, OverwerktoeslagenAfbeelding: Zelf twee toeslagen (looncomponenten) overwerk ingevoerd

Let erop dat u bij het aanmaken van de overwerktoeslag zélf het percentage ook in de Type-omschrijving ingeeft want Loon vermeldt het percentage niet in de berekening van het overwerkbedrag.