Overwerkpercentages in Loon

Overwerkpercentages zichtbaar bij de verloningen

Vervolgens ziet u deze overwerktoeslagen terug bij de verloningen onder het plus(jes)-icoon, 'Overwerk'. Wij kiezen daarbij voor de (zelfgemaakte) 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%':


Afbeelding: Loonberekening, Overwerktoeslagen

U geeft vervolgens het aantal uren overwerk in:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening,
Voeg Overwerk toe
Afbeelding: Loonberekening, Voeg Overwerk toe

Samen met het uurloon, en het eerder gekozen toeslag-percentage neemt Loon het juiste bedrag mee als overwerkverloning. In ons voorbeeld dus 15 uur overwerk à € 11,54, tegen 140%:

Loon salarissoftware Afbeelding: Overwerkverloning Afbeelding: Overwerkverloning

Zoals u ziet, wordt er tevens een correcte scheiding gemaakt in de gehanteerde loonheffingstabellen (regulier en bijzonder).