Invoeren overwerkpercentages in Loon

Meer voorbeelden Overwerk, overuren en meeruren in Loon

Er is een uitlegdocument dat nog veel meer voorbeelden toont over 'Overwerk, overuren en meeruren in Loon'. En uiteraard de nadere uitleg van de bedragen en teksten.
Dat is deze pdf: https://www.loon.nl/Handleiding/Overwerk_vanaf_2018.pdf