Mapstructuur en uitwisselen bestanden Loon Online

Bestanden uitwisselen Apple Mac en Loon Online?

U kunt bestanden uitwisselen tussen Loon Online en uw eigen Apple Mac. In de praktijk zal het dan bijvoorbeeld gaan om de geëxporteerde Excel-journaalpost, pdf-overzichten als loonstroken of om SEPA-bestanden die u vanuit Loon Online op uw lokale Apple Mac wilt plaatsen.

Of juist andersom, natuurlijk. Dus van uw lokale Apple Mac een bestand plaatsen op Loon Online.

Het opslaan van bestanden vanaf Loon Online op een Mac-computer kunt u doen via onderstaande stappen.

Map aanmaken en aanwijzen
- Maakt u een map aan waar u de bestanden wilt opslaan. Dit doet u in de Mac-omgeving. Via de 'Finder' kiest u de locatie en de naam, bijvoorbeeld: 'Documenten', 'Nieuwe map aanmaken'.
- Start de 'Microsoft Remote Desktop app' (oranje icoontje).
- Klik linksboven op 'Microsoft Remote Desktop'.
- Kies 'Preferences...' ('/Voorkeuren'), eerste tabblad 'General' (/'Algemeen').
- Kies onderaan onder 'If folder redirection is enabled for RDP files or managed resources, redirect' via de pijltjes voor 'Change Folder...'. 
- Hier kiest u vervolgens de (zojuist aangemaakte) map waar de bestanden opgeslagen mogen worden:

Loon salarissoftware Loon Online

Loon Online
- Vervolgens inloggen op Loon Online.
- Onderin het startmenu bij ‘Bestanden’ vindt u het Verkenner-icoon'. Onder 'Netwerk', 'tsclient' vindt u vervolgens uw map terug.