We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Mapstructuur en uitwisselen bestanden Loon Online

Windows Verkenner Loon Online. Wat is lokaal, wat is Loon Online?

Windows Verkenner openen in Loon Online
U kunt vanuit het Loon Online-startscherm op twee manieren de Windows Verkenner openen. U vindt de twee opties onderin het Loon Online-startscherm:

Loon salarissoftware 1) 'Mijn Loon Online Documenten'

1) 'Mijn Loon Online Documenten'
Als u klikt op 'Mijn Loon Online Documenten', ziet u direct de inhoud van uw Documenten-map in uw Loon Online-omgeving.

Merk op dat u in het pad ook uw klantnummer ziet staan (in ons voorbeeld 148062). Het betreft immers úw Loon Online-omgeving. Laat de benaming 'Lokale schijf (C)' u niet van de wijs brengen, het betreft hier Loon Online, niet de lokale C-schijf op uw pc:

Loon salarissoftware 2) Loon Online 'Verkenner'

Op deze Loon Online-schijf zult u veelal de bestanden (pdf-overzichten) vanuit Loon Online plaatsen. Of in een door uzelf gemaakte submap, als u dat overzichtelijker vindt.

2) Loon Online 'Verkenner'
U kunt er ook voor kiezen om vanuit het Loon Online-startscherm te kiezen voor 'Verkenner'. Dan ziet u direct alle mappen van uw Loon Online-omgeving.

Merk op dat u ook in dit pad uw klantnummer ziet staan (in ons voorbeeld 148062). Want ook hier geldt: het betreft úw Loon Online-omgeving. 

Loon salarissoftware niet

NB Hier ligt niet voor de hand dat u in een 'administratiemap' bestanden (pdf-overzichten) vanuit Loon Online plaatst. In uw 'administratiemap' staan - per Loon-jaar - bijvoorbeeld uw back-ups, en per werkgever de zogeheten mdb-bestanden.

Meerdere instellingen en voorkeuren mogelijk
Welke schijven en welke mapstructuur u precies te zien krijgt in het Windows Verkenner-scherm, hangt onder andere af van uw instellingen bij 'Beeld' in de Windows Verkenner. Daar zijn diverse mogelijkheden, die dus ook een veelvoud aan soorten weergaven opleveren:

Loon salarissoftware niet

Verder is de precieze weergave afhankelijk van de opbouw van uw eigen netwerk. Staat het netwerk van uw bedrijf bijvoorbeeld op de F-schijf? Dan ziet u ook die staan als u vanuit Loon Online de Windows Verkenner opent:

Loon salarissoftware niet

De 'on ***' zal veelal de naam van het uw eigen bedrijf bevatten.

Verder speelt de gehanteerde taal (Engels of Nederlands) een rol bij de benaming van de mappen.

Kortom, het kan in eerste instantie lastig zijn om te onderscheiden wat nu uw eigen pc is (lokaal), en wat de schijven en mappen in uw Loon Online-omgeving. Maar er zijn handreikingen. Zie het volgende hoofdstuk.