We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

KING (iMUIS) en journaalpost Loon Salarissoftware

Hoe werkt de koppeling met Loon en welke data worden uitgewisseld?

Journaalpost
Als u vanuit 'Loon Vandaag' klikt op 'Journaals' dan kunt u boekhoudkundige overzichten laten maken van de lonen en/of bijzondere beloningen van de geselecteerde werknemers.

Na ' Maak overzicht' verschijnt het volgende scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Overzichten, Journaal
Afbeelding: Overzichten, Journaal

Inclusief bijzondere beloningen (incidentele beloningen)?

U kunt in de aankruisvakjes aanvinken of u alleen een overzicht van de 'Loonberekening' wilt zien, en/of van de 'Bijzondere beloning A' en/of van de 'Bijzondere beloning B'.

Met 'OK' belandt u in het scherm waar u kunt kiezen uit 'Journaal 1', 'Journaal 2' en 'Rapport':

Loon salarissoftware Afbeelding: Overzichten, Journaal (voor export)
Afbeelding: Overzichten, Journaal (voor export)

De grootboeknummers die u eerder hebt ingevoerd vindt u op dit overzicht terug.

In dit scherm kunt u kiezen uit 'Journaal 1', 'Journaal 2', 'Exporteren' en 'Rapport'. Standaard komt u binnen in dit scherm met de export-data van 'Journaal 1'.

Journaal 1
Al jarenlang hanteert Loon dezelfde journaalpost voor de boeking van uw salarissen. Deze journaalpost functioneert prima, is kort, snel en duidelijk. En bovenal gebaseerd op de werkelijke loonkosten voor de werkgever.

Journaal 2
Er is echter ook een andere mogelijkheid voor een journaalpost, gebaseerd op de brutoloon-structuur. Hoewel die journaalpost in Loons ogen onnodig lang en onduidelijk is, wordt deze 'in den lande' nog wel regelmatig gebruikt. Om u de gelegenheid te bieden tevens van deze 'bruto loonkosten'-journaalpost gebruik te maken, is ook die opgenomen in de boekhoudkundige overzichten onder de naam 'Journaal 2'. Klik op 'Journaal 2' (linksboven) als u de export-journaalpost 2 wilt zien.

Grootboeknummers invullen
Als u niet voor alle posten een grootboeknummer hebt toegekend, dan kan Loon de journaalpost niet exporteren. Loon geeft dat aan met een rood kruisje. U kunt direct de vereiste grootboeknummers toekennen door simpelweg de regel van het ontbrekende grootboeknummer te markeren, te klikken op 'Wijzig grootboeknummer' en in het veld 'Grootboeknummer' alsnog het nummer in te vullen. Loon 'onthoudt' de grootboeknummers.

+ / - en gekleurde bolletjes
Maak eerst uw keuze tussen 'Journaal 1' en 'Journaal 2'. Dan ziet u de 'boom en de takken' van de journaalpost. Als u op de '+' klikt, zullen de journaalposten verschijnen die onder de door u gekozen journaalpost hangen.

Het tegenovergestelde gebeurt als u op de '-' klikt. Dan zullen de journaalposten die onder de door u gekozen journaalpost hangen, uit beeld verdwijnen.

U ziet ook gekleurde 'bolletjes' staan. Paars betekent: deze post kunt u verder uitklappen. Blauw: deze post is reeds uitgeklapt. Groen: dit zijn de 'subposten' van de blauwe bol, of een post die sowieso niet kan worden uitgeklapt.

Rapport (niet-export)
Als u op 'Rapport' klikt, ziet u de reguliere door u gekozen journaalpost in beeld (dus niet de export-versie):

Loon salarissoftware Afbeelding: Overzichten, Journaal, Rapport

Afbeelding: Overzichten, Journaal, Rapport