We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

KING (iMUIS) en journaalpost Loon Salarissoftware

Handmatig importeren

U kunt de journaalpost export ook handmatig importeren in KING. Dit kan u helpen als de directe koppeling niet goed werkt. U krijgt wel de melding uit Loon dat de Journaalpost is geëxporteerd maar u vindt de journaalpost niet terug in KING. Door handmatig te importen in KING krijgt u een veel gedetailleerder verslag en kunt u aan de hand daarvan analyseren wat er mis gaat.

Vanuit Loon gaat u weer naar het export journaal en kiest u voor KING Finance (Muis).

U kiest voor de onderste optie ‘Databestand’.

Loon salarissoftware Afbeelding: Export naar KING via databestand

Afbeelding: Export naar KING via databestand

- Klik op de drie puntjes (pijl 1) het 'Opslaan als' scherm verschijnt.
- Kies een map uit op uw eigen pc en vul bij de bestandnaam ook de extensie .asc in en druk op  'Opslaan'. Daarna drukt u bij '3' op 'OK'.
- Vervolgens gaat u naar KING:

Loon salarissoftware Afbeelding: KING inlezen
Afbeelding: KING inlezen


-  Kies daar Financieel, Inlezen, Ascii bestanden inlezen. Het volgende scherm verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: KING Ascii bestanden inlezen.
Afbeelding: KING Ascii bestanden inlezen.

- Bij het Masker kiest u Lonen: Loon…

- Daarna drukt op 'Bestand kiezen' en selecteert u het bestand dat u zojuist hebt geëxporteerd vanuit Loon. Druk op 'Openen' en druk daarna op 'Start'.

- Vervolgens verschijnt het volgende scherm met als voorbeeld dat er iets mis is met de data:

Loon salarissoftware Afbeelding: KING foutmelding data
Afbeelding: KING foutmelding data

Mogelijk kunt u dit zelf oplossen of met deze melding assistentie krijgen van KING.