We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

KING (iMUIS) en journaalpost Loon Salarissoftware

Export naar boekhoudpakketten

Loon ondersteunt koppeling naar een groot aantal boekhoudpakketten, onder meer naar KING (voorheen iMUIS):

Loon salarissoftware Afbeelding: Overzichten, Exporteer Journaalpost
Afbeelding: Overzichten, Exporteer Journaalpost

Als u kiest voor de export naar KING (MUIS) krijgt u dit scherm te zien in Loon:

Loon salarissoftware Afbeelding: Exporteer journaalpost naar KING (iMUIS)
Afbeelding: Exporteer journaalpost naar KING (iMUIS)

KING (iMUIS) Online
Reeds sinds maart 2020 kunt u rechtstreeks de journaalpost vanuit Loon in KING (iMUIS) Online laten inlezen. De tussenstap 'Databestand opslaan' vervalt. Daarmee is de route 'KING iMUIS Online' korter en sneller, Maar ook veiliger dankzij de unieke omgevingscode.

Voor zowel de route 'Databestand' als 'KING iMUIS Online' moet logischerwijze nog wel het 'Dagboeknummer' worden ingevuld.