We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Historische lonen en het verschillenjournaal

Voorbeeld verschillenjournaalpost

We blijven bij ons voorbeeld van het januari-loon waarbij - zo bleek achteraf - en bruto toeslag van € 50 is vergeten. Het brutoloon had € 2.050 moeten zijn, in plaats van € 2.000.

De journaalpost van de oorspronkelijke verloning (€ 2.000) is geëxporteerd. Als we in het bekende scherm van de journaalpost nu klikken op de knop ' F10: Naar boekhoudpakket...', dan verschijnt dit schermpje:

Loon salarissoftware Afbeelding:  Journaalpost eerder geëxporteerd, Kies soort jp
Afbeelding:  Journaalpost eerder geëxporteerd, Kies soort jp

U hebt hier twee keuzes.

1) U kunt ervoor kiezen de verschillenjournaalpost te laten zien. Dus de journaalpost met de
    verschillen tussen de journaalpost van het oorspronkelijke bruto januari-loon ad € 2.000
    en het gecorrigeeerde bruto januari-loon ad € 2.050.

2) Als u geen verschillen in de export-journaalpost wilt zien, maar de nieuwe export-
    journaalpost de vorige wilt laten overschrijven, dan kiest u de tweede mogelijkheid. Deze
    tweede optie is voor deze uitleg minder interessant want na het overschrijven, kan van
    een verschillenjournaal uiteraard geen sprake meer zijn.Wij kiezen dan ook voor de optie 'Toon een verschillenjournaal...'. We zien daarna dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding:  Journaalpost eerder geëxporteerd, Kies een eerdere jp
Afbeelding:  Journaalpost eerder geëxporteerd, Kies een eerdere jp

Na 'F10:OK' belandt u in dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding:  Verschillenjournaal, niet gecomprimeerd Afbeelding: Verschillenjournaal, gecomprimeerd

Hier ziet u de verschillen tussen de oorspronkelijke journaalpost en de gecorrigeerde. Door
 de extra bruto toeslag van € 50 ontstaat er een verschil in de kosten werkgever (debet) van
€ 60,21, dat in de creditbedragen verklaard wordt. Zo wordt de verschillenjournaalpost
getoond voor journaal 1, die door verreweg de meeste Loon-gebruikers wordt gehanteerd.

Deze verschillenjournaalpost scheelt u veel uitzoekwerk. Anders moest u immers de verschillen handmatig uitzoeken.

Let op: Het is nog niet mogelijk de verschillenjournaalpost te exporteren. U moet die dus
handmatig overnemen.