We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Historische lonen en het verschillenjournaal

Voorbeeld salarishistorie

De werkgever heeft de januari-lonen gedraaid en opgeslagen. Nu blijkt dat er voor een werknemer een bruto toeslag van € 50 is vergeten. Het brutoloon had € 2.050 moeten zijn, in plaats van € 2.000. De januari-strook wordt daarom opnieuw gedraaid. Als we nu naar 'Lonen' gaan bij deze werknemer, en 'Toon historische lonen' aan vinken, zien we dit:

Loon salarissoftware Afbeelding:  Lonen, Toon historie

Afbeelding:  Lonen, Toon historie

Er is in dit voorbeeld dus een eerder onjuist januari-loon geweest dat later is overschreven door de juiste strook. De meest recente strook staat altijd bovenaan. Het nu geldende salaris is altijd vetgedrukt.