We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Historische lonen en het verschillenjournaal

Situatieschets historische lonen en verschillenjournaal

Loon slaat 'achter de schermen', dus buiten uw zicht, de salarishistorie op. Als u een opgeslagen salaris opnieuw draait, en vervangt dan onthoudt Loon (ook) het oorspronkelijke salaris. Loon onthoudt nog meer: de geëxporteerde journaalposten. Zo kunt u na een salariscorrectie en herziene journaalpost het verschillen-journaal oproepen. Dat scheelt u veel handmatig werk.

Over beide 'geheugen-varianten', die in elkaars verlengde liggen, gaat deze uitleg.