We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Historische lonen en het verschillenjournaal

Meer info over opnieuw berekenen van lonen en herrekenen

In het verlengde van historische lonen ligt het opnieuw berekenen van lonen, en het herrekenen van lonen. Die leveren immers ook een nieuwe, gewijzigde lonen op.

Onderstaand een samenvatting:

- Na de herziene verloning belandt u in de schermen voor de serie-berekening, die -
  als er een verschil is met een vorige verloning - op dezelfde wijze werkt.
- De schermen na de herziene verloning zijn dynamisch. U zit in de ‘cockpit’.
- Zo kunt u de gewijzigde reserveringsbedragen apart laten zien.
- Loon laat de verschillen met de bestaande strook zien nadat u hebt herrekend of opnieuw
  hebt berekend.
- Het netto verschil kunt u automatisch in een volgende verloningsronde meenemen. Dat
  leidt tot een netto bijbetaling, of juist tot een terugvordering bij de werknemer(s).
- Uiteraard zorgt Loon ervoor dat de wijzigingen ook correct worden meegenomen in de
  Loonaangifte, journaalposten als u die opnieuw draait, de cumulatieven en de eventuele
  pensioenaangifte (OLP, PLO).

Meer info over herrekenen en opnieuw berekenen van lonen
U leest veel meer over de nieuwe opzet na het herrekenen en opnieuw berekenen van lonen in deze uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/Herrekenen_en_opnieuw_verlonen.pdf