We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Eigen pensioenregeling in Loon

Basis eigen pensioenpremie: bruto periodeloon, zonder toeslagen

Bij deze optie wordt voor de eigen pensioenpremie gerekend met sec het brutoloon per periode. Dus zonder welke toeslag dan ook. Dit geldt dus voor alle toeslagen die u aanmaakt, maar ook voor het al het overwerk, zowel onder als boven fulltime. Die worden géén van alle meegenomen in de berekening van de pensioenpremie.

Een verhoging van het bruto loon (salarisverhoging) wordt wél meegenomen in de berekening van de pensioenpremie.

U stelt deze optie in via:
• 'Werkgever'
• Tabblad 2, 'Premies', 'Wijzig premies'
• Klik op 'Grondslag eigen pensioenregeling'
• U kiest in het schermpje dat nu verschijnt  voor 'Bruto periodeloon, zonder toeslagen'.
• Geef - indien van toepassing - bij de optie 'Eigen pensioenregeling werknemer' het gewenste percentage in.
• Geef - indien van toepassing - bij de optie 'Eigen pensioenregeling werkgever' het gewenste percentage in.

In ons voorbeeld (4% werknemer, 6% werkgever) ziet e.e.a. er zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstrook, Eigen pensioenregeling wn, bruto + vakantiegeld, geen toeslagen.
Afbeelding: Wg, Wijzig premies, Eigen pensioenregeling werk***, brutoloon, geen toeslagen

De loonstrook toont dan de 4% c.q. 6% pensioenpremie over het brutoloon, plus het vakantiegeld. In ons voorbeeld (aandeel werknemer) € 3.000 + 8% vakantiegeld = € 3.240. Daarover de 4% pensioenpremie werknemer = € 129,60. Er wordt dus - zoals gezegd - geen pensioenpremie berekend over het overwerk, noch over de toeslag:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonstrook, Eigen pensioenregeling wn, bruto + vakantiegeld, geen toeslagen. Afbeelding: Loonstrook, Eigen pensioenregeling wn, bruto + vakantiegeld, geen toeslagen.

Als in een volgende verloningsperiode het bruto standaardloon is verhoogd dan vormt dát de nieuwe basis voor pensioenpremieberekening. Wederom plus het vakantiegeldbedrag, maar nog steeds zonder de toeslagen en zonder het overwerk.